Disclaimer

 

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar en schrijver van deze website;
  • gebruik(en): alle (denkbare) handelingen;
  • u: de bezoeker (gebruiker) van deze website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud zoals teksten, foto’s, gekoppelde bestanden, links en andere gegevens;
  1. De disclaimer geldt voor alle pagina’s van deze website. U stemt in met deze disclaimer doordat u gebruik maakt van deze website.
  2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De verspreide informatie is slechts informerend van aard.
  3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie altijd juist, compleet, volledig of actueel is
  4. Het is niet toegestaan om oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruikt te maken van de content of delen daarvan. Dit maakt inbreuk op intellectuele rechten
  5. Slechts met toestemming van de eigenaar mag er gebruik worden gemaakt van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen. Hiervoor dient schriftelijk contact met de eigenaar te worden opgenomen.